AUDIO SISTEMI

Products per page :

Audio Sistemi u Podgorici, Crna Gora 

HiFi sistem je set komponenti koji poseduju mogućnost reprodukovanja zvuka visokog kvaliteta odnosno u High Fidelity definiciji. High Fidelity definicija, od koje zapravo i potiče skraćenica HiFi, podrazumeva reprodukciju zvuka najvišeg kvaliteta sa vrlo malo distorzije originalnog zvučnog zapisa.

Zvuk koji se reprodukuje na ovaj način, verno prenosi slušaocima sve originalne tonove i zvučne efekte koji se nalaze u filmovima i muzičkim kompozicijama baš onako kako je snimljeno u studiju. HiFi sistemi su stoga namenjeni vrhunskom uživanju u muzici.