Switch, Podgorica Crna Gora

Products per page :

Switch u Podgorici, Crna Gora

Svič je uređaj koji ćete zasigurno najviše koristiti. Njihova cena je trenutno veoma povoljna te su tako ušli i u naše domove. Njihova je uloga da regulišu saobraćaj na mreži. Možemo sve naše računare povezati na svič, a i svič na svič te tako proširiti našu mrežu. Razlika u odnosu na Hab, iako isto izgledaju, jeste da svič vodi računa o tome koji podatak kom računaru ili mrežnom uređaju prosleđuje. Svič je u stanju da razlikuje (indentifikuje) uređaje koji su povezani na njega.

Skretnice rade na istom principu kao mostovi s tom razlikom što sa svičem moguće definisati i virual LANs, VLANs gde možemo prostorno razuđene korisnike grupisati u virtualnu LAN mrežu a time i zajednički deliti propusni opseg koji im je dodeljen.

Ovaj uređaj funkcioniše na drugom nivou (Layer 2 uređaj) što znači da je svestan svojih klijenata. Identifikator uređaja povezanog na svič je njegova fizička tzv. MAC (engl. Media Access Control) adresa.