NETWORK STORAGE

Products per page :

Network storage u Podgorici, Crna Gora

Tokom istraživanja procesa skladištenja podataka došlo se do rešenja koja su pouzdana, jeftina, stabilna, efikasna i daju dobre performanse. Do potrebe za inovacijama došlo je zbog toga što se konstantno povećava broj korisnika na mrežama, pa se srazmerno tome povećava i količina podataka. Idealno rešenje su Network Attached Storage mreže, koje postaju neophodna tehnologija u takvim okruženjima. NAS je u suštini uređaj sa ugrađenim sistemom za skladištenje fajlova. NAS je sastavljen od hard-diskova koji su podeljeni na sopstvenu mrežnu adresu, što je mnogo bolje nego da su sastavni deo nekog računara koji pored svega obavlja funkcije na raznim aplikacijama koje drugi klijenti na mreži koriste. Odvajanjem hard-diskova od serverskih računara postiže se efikasniji protok podataka i aplikacija koje se obavljaju na serverima.

Mogućnosti

Neke karakteristike učinile su da NAS sistemi postanu zahtevni u enterprise okruženju, te mogućnosti implementacije tih obeležja mogu imati presudan uticaj na kupca prilikom odabira proizvoda. Potpunost obeležja može biti presudna u odabiru. U enterprise okruženju potrebne su sledeće karakteristike:

  • asinhrona i sinhrona deljena replikacija za uređaje sa datotekama na mreži usmerene su do NAS sistema;
  • sposobnost deljenja podataka i integracija NAS sistema;
  • ravnoteža podataka;
  • replikacija i zaštita podataka;
  • regulisanje na selektivnoj bazi;
  • integracija sa aplikacijama, kao što je baza podataka (uključujući elektronsku poštu);
  • stvaranje sigurnosne kopije.