Canon EOS R10+RF-S 18-45 IS STM f/4.5-6.3+EF-EOS Digitalne kamere in Podgorica Montenegro

Articul: 5331C033AA
1,184
How to buy? You can only make a purchase online by clicking the "Add to cart" or "Buy now" button. All products available for ordering - we have them in stock.
Delivery is made according to the following schedule, after ordering and confirmation by the operator:

Categories: Photo cameras

Canon || Digitalne kamere || CANON EOS R10 + RF-S 18-45 IS STM f/4.5-6.3 + EF-EOS R ADAPTER

Canon EOS R10

Fotoaparat koji je toliko svestran da može da se uhvati u koštac sa praktično svim situacijama. U pitanju je savršen saputnik. Savršena alatka za kreiranje hibridnog sadržaja. Vaše sredstvo kreativnog izražavanja.

Fokusiranje

 • Tip Dual Pixel CMOS AF II
 • AF sistem/tačke Sa površinom 100% horizontalno i 100% vertikalno (automatski izbor)
  90% horizontalno i 100% vertikalno (ručni izbor)
 • AF radni domet EV -4 – 20 (pri 23 °C i ISO 100)
 • AF režimi One Shot
  Servo AF
  Prekidač za automatski režim (samo u režimu A+)
 • Izbor AF tačke Automatski izbor: 651 dostupne AF oblasti pri automatskom izboru
  Ručni izbor: AF u 1 tački (dimenzije AF okvira mogu da se menjaju) Dostupno je 4.503 AF položaja za fotografije (3.713 za filmove)
  Ručni izbor: proširenje AF tačke za 4 tačke (nagore, nadole, nalevo, nadesno)
  Ručni izbor: proširenje AF tačke na okolne
  Ručni izbor: AF sa fleksibilnom zonom 1–3 (sve AF tačke podeljene na najmanje 9, a najviše 513 zona za fokusiranje)
  Ručni izbor: AF za celu oblast (cela oblast za fokusiranje sa maks. 651 zonom za fokusiranje)
 • AF praćenje Ljudi (oči / lice / glava / telo), životinje (psi, mačke i ptice) ili vozila (trkački automobili ili motocikli)
 • Zadržavanje automatskog fokusa Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola ili pritiskanja dugmeta AF ON u režimu AF One Shot. AF korak za AI Servo podešava se pomoću prilagodljivog dugmeta
 • Pomoćni zrak za AF Emituje se iz ugrađenog LED-a ili opcionog namenskog Speedlite (blic)
 • Ručno fokusiranje Biranje na objektivu / fotoaparatu 

Kontrola ekspozicije

 • Režimi merenja U realnom vremenu sa senzorom slike, merenje slike u 384 zone.
  (1) Merenje sa procenom (povezano sa svim AF tačkama)
  (2) Delimično merenje (približno 5,8% tražila na sredini)
  (3) Merenje u tački: Merenje u centralnoj tački (približno 2,9% tražila na sredini) Merenje u tački povezano sa AF tačkom nije dostupno
  (4) Prosečno merenje sa težištem u centru
 • Opseg osvetljenosti merenja EV -2 – 20 (pri 23 °C, ISO 100, uz merenje sa procenom)
 • Zadržavanje automatske ekspozicije Automatski: AE zaključavanje stupa na snagu nakon postizanja fokusa (AE se zaključava čim se subjekti u fokusu pomoću AF za jedan snimak kada je podešeno na [C.Fn 2: Merač AE zaključavanja. režim nakon fokusiranja].)
  Ručno: pomoću dugmeta AE lock u režimima P, Av, Fv, Tv i M
 • Kompenzacija ekspozicije +/-3 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 (moguće je kombinovati sa AEB)
 • AEB +/-3 EV u koracima 1/3 ili 1/2
 • Snimanje sa sprečavanjem treperenja Da. Treperenje se detektuje na frekvenciji od 100 Hz ili 120 Hz.
 • ISO osetljivost: Automatski 100–32.000 (u koracima od 1/3 ili 1)
  ISO vrednost može da se proširi do H: 51.200 

Zatvarač

 • Tip Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa i funkcija elektronskog zatvarača na senzoru
 • Brzina Mehanički: 30–1/4.000 s (koraci 1/2 ili 1/3), Bulb, elektronski: 30–1/16.000 (koraci od 1/2 ili 1/3 do 1/8.000, a zatim 1 korak do 1/16.000) (Ukupan opseg brzine zatvarača. Dostupni opseg zavisi od režima fotografisanja.)
 • Okidač Meki elektromagnetski okidač

Balans bele

 • Tip Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzora
  AWB (Ambience priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting
 • Postavke Kompenzacija balansa bele:
  1. Plava/boja ćilibara +/-9
  2. Magenta/zelena +/-9
 • Prilagođen balans bele Da, moguće je registrovati 5 postavki
  +/-3 nivoa u koracima od jednog nivoa
 • Podešavanje balansa bele 3, 2, 5 ili 7 breketiranih slika po okidanju
  Dostupne su opcije odstupanja za plavu/boju ćilibara ili za magentu/zelenu

Tražilo

 • Tip OLED elektronsko tražilo u boji od 0,39 inča
 • Broj tačaka 2,36 miliona tačaka (1024 x 768)
 • Pokrivenost (vertikalno/horizontalno) Približno 100%
 • Uvećanje Približno 0,95x13
 • Vidna tačka Približno 22 mm (pri -1 m-1 od kraja sočiva okulara)
 • Ispravljanje dioptrije -3 do +1 m-1 (dioptrija)
 • Performanse ekrana Ušteda energije: 59,94 kadrova u sekundi Glatko 119,98 kadrova u sekundi4
 • Informacije o tražilu Indikator montiranog dodatka, AE zaključavanje, AEB, AF oblast, AF metod, AF rad, AF tačka (AF u 1 tački), informacije o AF tački, snimanje protiv treperenja, vrednost otvora blende, odnos širine i visine, nivo snimanja zvuka (ručno), indikator nivoa snimanja zvuka (ručno), automatska optimizacija osvetljenja, nivo baterije, Bluetooth funkcija, Canon Log, kartica za snimanje/reprodukciju, kreativni filteri, Bulb tajmer, Digital Lens Optimizer, digitalni zum, režim snimanja, elektronski nivo, elektronski zatvarač, kompenzacija ekspozicije, indikator nivoa ekspozicije, simulacija ekspozicije, FE zaključavanje, FEB, isključen blic, podrška za blic, podešavanje fokusa, skala razdaljine fokusiranja, GPS, mreža, HDR PQ, HDR snimanje, jačina zvuka slušalica, prioritet istaknutih tonova, brza sinhronizacija, histogram (osvetljenost / RGB), kvalitet slike, stabilizator slike (IS režim), tajmer intervala, ISO brzina, informacije o objektivu, dugme za uvećavanje, maks. rafalno snimanje, režim merenja, snimanje video zapisa u toku, veličina video zapisa, dostupno vreme snimanja video zapisa, dostupno vreme snimanja / proteklo vreme snimanja video zapisa, tajmer za video zapise, Movie Servo AF, smanjenje šuma za više snimaka, smanjenje šuma za više snimaka, upozorenje za zaključavanje sa više funkcija, snimanje sa više ekspozicija, br. preostalih snimaka za podešavanje fokusa, broj dostupnih snimaka u sekundi do snimanja pomoću tajmera, broj preostalih višestrukih ekspozicija, broj snimaka pomoću tajmera, kontrola pregrevanja, stil slike, dugme za brzu kontrolu, režim snimanja, brzina zatvarača, isecanje fotografija, subjekat koji može da se detektuje, dodirni zatvarač / kreiranje fascikle, skala vertikalne ekspozicije, pomoć za pregledanje, balans bele, korekcija balansa bele, Wi-Fi funkcija, jačina Wi-Fi signala
 • Pregled dubine polja Da, pomoću prilagodljivog dugmeta.

LCD ekran

 • Tip TFT LCD monitor u boji veličine 7,5 cm (2,95"), približno 1,04 miliona tačaka
 • Pokrivenost Približno 100%
 • Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno) Približno 150° vertikalno i horizontalno
 • Premaz Protiv prljanja.
 • Podešavanje osvetljenosti Ručno: dostupno je sedam nivoa
  Podešavanje nijanse boje: 4 postavke
 • Upravljanje pomoću ekrana osetljivog na dodir Kapacitivni metod sa funkcijama menija, postavke za brzu kontrolu, operacije reprodukcije i uvećani prikaz. Izbor AF tačke za fotografije i filmove, dodirni okidač je dostupan prilikom snimanja fotografija.
 • Opcije prikaza (1) Osnovne postavke fotoaparata
  (2) Napredne postavke fotoaparata
  (3) Podešavanja fotoaparata i histogram i ekran u dva nivoa
  (4) Nema informacija
  (5) Ekran za brzu kontrolu
  (6) Isključen ekran

Blic

 • Ugrađeni blic GN (ISO 100, metri) 6
 • Pokrivenost ugrađenog blica Približno 18 mm žižna daljina / ugao gledanja (35 mm ekvivalent: približno 29 mm)
 • Vreme obnavljanja ugrađenog blica Približno 5 s
 • Režimi E-TTL II Auto Flash, ručno merenje
 • Uklanjanje efekta crvenih očiju Podržano
 • X-Sync 1/200 s mehanički zatvarač
  1/250 s elektronska 1. zavesa
  Fotografisanje sa blicem nije dostupno sa elektronskim zatvaračem.
 • Kompenzacija ekspozicije blica +/- 3 EV u 1/3 koraka uz Speedlite bliceve iz serije EX
 • Podešavanje ekspozicije blica Da, uz kompatibilni spoljni blic (+/- 3 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 sa Speedlite blicevima iz serije EX/EL)
 • Zaključavanje ekspozicije blica Da
 • Sinhronizacija sa drugom zavesicom Da (sa ugrađenim i spoljnim Speedlite blicevima)
 • Priključak za spoljni blic/priključak za računar Da/Ne
 • Kompatibilnost eksternog blica E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX/EL, podrška za više bežičnih bliceva
 • Kontrola eksternog blica putem ekrana menija na fotoaparatu

Snimanje

 • Režimi Fotografije: Inteligentni automatski scenski režim, 15 specijalnih scenskih režima (uključujući švenkovanje / panoramske fotografije), Creative Filters, Flexible priority AE, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Bulb i Custom (x2)
  Video zapisi: HDR Movies, Movie Auto Exposure, Movie Manual Exposure
 • Stilovi slike Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3)
 • Prostor boje sRGB i Adobe RGB / fiksno u režimu HDR PQ Highlight Tone Priority (3 postavke) Auto Lighting Optimizer (4 postavke)
  Uklanjanje šuma pri dugačkoj ekspoziciji (3 postavke)
  Uklanjanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti (4 postavke) (za fotografije i video)
  Jasnoća (+/- 4)
  Optička korekcija na objektivu:
  - Korekcija perifernog osvetljenja, korekcija hromatskih aberacija, korekcija distorzije (tokom/nakon snimanja fotografija, samo tokom snimanja videa)
  - Korekcija difrakcije, Digital Lens Optimizer (tokom/nakon snimanja fotografija)
 • Obrada slike Promena veličine JPEG / HEIF slika na M, S1, S2
  Isecanje: moguće je isecanje JPEG / HEIF slika (razmere 3:2, 4:3, 16:9 i 1:1)
  Isecanje slika
  - Izbor između vertikalne i horizontalne orijentacije za isecanje
  - Ispravljanje fotografija
  - Isečeni okvir može da se pomera pomoću ekrana osetljivog na dodir
  Obrada RAW slika
  Obrada RAW slika u informatičkom oblaku
  Snimanje nekoliko kadrova sa različitom ekspozicijom
  HDR
  Konverzija HEIF u JPEG
 • Režimi Jednostruko, Uzastopno (visoko +), Uzastopno (visoko), Uzastopno (nisko), Tajmer (2 s + daljinski, 10 s + daljinski, uzastopno)
 • Uzastopno snimanje Maks. približno 15 kadrova u sekundi1 sa mehaničkim zatvaračem / elektronskim zatvaračem sa 1. zavesicom održava brzinu za 460 JPEG ili 29 RAW slika14
  Maks. približno 23 kadra u sekundi sa elektronskim zatvaračem5 brzina se održava za 70 JPEG ili 21 RAW sliku14
 • Tajmer intervala Ugrađeno

Tip datoteke

 • Tipovi datoteka fotografija RAW 14-bitno: RAW i C-RAW (Canon original RAW 3. izdanje)
  JPEG 8-bitno: 2 opcija komprimovanja
  HEIF 10-bitno: 2 opcija komprimovanja
  Kompatibilnost sa Exif 2.31 i Design rule for Camera File system 2.0
  Kompatibilnost sa Digital Print Order Format [DPOF] verzija 1.1
 • RAW+JPEG simultano snimanje Da, moguća je bilo koja kombinacija RAW + JPEG ili RAW + HEIF
 • Veličina slike RAW / C-RAW:
  Razmera 3:2 6000 x 4000
  JPEG / HEIF:
  Razmera 3:2 (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600
  Razmera 4:3 (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600
  Razmera 16:9 (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680, (S2) 2400 x 1344
  Razmera 1:1 (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600
 • Fascikle Moguće je ručno kreirati nove fascikle i birati ih
 • Numerisanje datoteka (1) Uzastopno numerisanje
  (2) Automatsko poništavanje
  (3) Ručno poništavanje
 • Imenovanje datoteka nije dostupno

EOS Movie

 • Vrsta video zapisa MP4 video:
  4K UHD, Full HD (16:9)
  4K / Full HD: H.265 / HEVC, Audio: AAC / Linear PCM
  4K / Full HD: H.264 / MPEG-4 AVC, Audio: AAC / Linear PCM
 • Veličina video zapisa 4K UHD Fine (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 kadrova u sekundi) inter frame / light inter frame15
  4K UHD isecanje (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50 kadrova u sekundi) inter frame / light inter frame
  4K / Full HD snimanje sa ubrzanim protokom vremena (16:9) 3840 x 2160 / 1920 x 1080 (29,97, 25 kadrova u sekundi) intra frame16
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kadrova u sekundi) inter frame / light inter frame17
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 kadrova u sekundi) inter frame18
 • Uzorkovanje boja (interno snimanje) 4K UHD / Full HD – YCbCr4:2:0 8-bitno ili YCbCr4:2:2 10-bitno (kada je HDR PQ omogućeno)
 • Canon Log Nije podržana
 • Dužina video zapisa Maks. trajanje 2 sata (ne obuhvata filmove sa velikom brzinom smenjivanja kadrova). Nema ograničenja od 4 GB za datoteke uz exFAT formatiranu karticu.19
 • Video zapis sa velikom brzinom u kadrovima Full HD 1920 x 1080 pri 100 kadrova u sekundi ili 119,9 kadrova u sekundi
  Snima se kao usporeni video zapis sa 1/4 brzine20
 • Izdvajanje kadrova iz video zapisa Moguće je izdvajanje JPEG slika od 8,3 MP iz 4K UHD video zapisa21
  (HEIF je dostupno samo kada je podešeno HDR PQ)
 • Brzina u bitovim / Mb/s MOV: MP4 HDR PQ: isključeno:
  4K UHD (29,97p / 25p / 23,98p): IPB približno 120 Mb/s
  4K UHD (29,97p / 25p / 23,98p): IPB Light približno 60 Mb/s
  4K UHD (isečeno) (59,94p / 50p): IPB približno 230 Mb/s
  4K UHD (isečeno) (59,94p/50p): IPB Light približno 120 Mb/s
  4K UHD sa ubrzanim protokom vremena (29,97p/25p): ALL-I približno 470 Mb/s
  Full HD (119,9p / 100p): IPB približno 120 Mb/s
  Full HD (119,9p / 100p): IPB Light približno 70 Mb/s
  Full HD (59,94p/50,00p) / IPB pribl. 60 Mb/s
  Full HD (59,94p / 50p): IPB light približno 35 Mb/s
  Full HD (29,97p / 25p / 23,98p): IPB približno 30 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/23,98p): IPB Light približno 12 Mb/s
  Full HD sa ubrzanim protokom vremena (29,97p / 25p): ALL-I približno 90 Mb/s
  MOV: MP4 HDR PQ: uključeno
  4K UHD (29,97p / 25p / 23,98p): IPB približno 170 Mb/s
  4K UHD (29,97p / 25p / 23,98p): IPB Light približno 85 Mb/s
  4K UHD (isečeno) (59,94p / 50p): IPB približno 340 Mb/s
  4K UHD (isečeno) (59,94p/50p): IPB Light približno 170 Mb/s
  4K UHD sa ubrzanim protokom vremena (29,97p/25p): ALL-I približno 470 Mb/s
  Full HD (119,9p / 100p): IPB približno 180 Mb/s
  Full HD (119,9p / 100p): IPB Light približno 100 Mb/s
  Full HD (59,94p/50,00p) / IPB pribl. 90 Mb/s
  Full HD (59,94p / 50p): IPB light približno 50 Mb/s
  Full HD (29,97p / 25p / 23,98p): IPB približno 45 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/23,98p): IPB Light približno 28 Mb/s
  Full HD sa ubrzanim protokom vremena (29,97p / 25p): ALL-I približno 135 Mb/s
 • Snimanje na dve kartice Ne
 • Mikrofon Ugrađen stereo mikrofon (48 KHz, 16-bitni, 2 kanala)
 • HDMI prikaz Izlaz samo na spoljni monitor (izlaz za informacije o slikama i snimanju, fotografije / video se snimaju na karticu)
  Ekran fotoaparata i izlaz za spoljni monitor (snimanje na fotoaparat nije moguće, korišćenje sa spoljnim snimačem, ekran fotoaparata prikazuje slike sa informacijama o snimanju)
 • HDMI izlaz Automatski:
  - 4K (UHD) 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p,
  - 1080 59,94p / 59,94i, 50p / 50i
  - 480 59,94p
  - 576 50p
  1080p:
  - 1080 59,94p / 59,94i, 50p / 50i
  - 480 59,94p
  - 576 50p
  Nekomprimovano YCbCr 4:2:2, 8-bitno ili kada je HDR PQ omogućeno YCbCr 4:2:2, 10-bitno; takođe je moguć prenos zvuka preko HDMI veze
 • Fokusiranje Dual Pixel CMOS AF II sa detekcijom lica / oka i AF sa praćenjem (ljudi, životinja i vozila), Movie Servo AF, ručni fokus
 • ISO Automatski: 100–12.800, H: 25.600
  Ručno: 100–12.800, H: 16.000–25.600


Ostale funkcije

 • Prilagođene funkcije 18 prilagođenih funkcija + prilagođavanje dugmadi i točkića
 • Oznaka metapodataka Informacije o autorskim pravima (mogu se podesiti na fotoaparatu)
 • LCD ekran/osvetljenost Ne
 • Otpornost na vodu/prašinu Ne
 • Glasovna beleška Ne
 • Senzor inteligentnog orijentisanja Da
 • Zum prilikom reprodukcije 1,5x–10x u 15 koraka
 • Formati prikaza (1) Jedna slika
  (2) Jedna slika sa informacijama (2 nivoa)
  Osnovno – informacije o snimanju (brzina zatvarača, otvor blende, ISO i kvalitet slike)
  Detaljno – informacije o snimanju (brzina zatvarača, otvor blende, ISO, merenje, kvalitet slike i veličina datoteke), informacije o objektivu, osvetljenost i RGB histogram, balans bele, stil slike, prostor boja i smanjenje šuma, optička korekcija na objektivu, GPS informacije
  (3) Indeks sa 4 slike
  (4) Indeks sa 9 slika
  (5) Indeks sa 36 slika
  (6) Indeks sa 100 slika
  (7) Prikaz sa preskakanjem (1, 10 ili prilagođeno (30) slika, po datumu početka rafalnog niza, po fascikli, video zapisi, zaštićene fotografije, po oceni)
  (8) Uređivanje video zapisa
  (9) RAW obrada
  (10) Ocenjivanje
 • Projekcija slajdova Izbor slika: sve slike, po datumu, po fascikli, video zapisi, fotografije, zaštićene slike ili ocena
  Vreme reprodukcije: 1/2/3/5/10 ili 20 sekundi
  Ponavljanje: uključeno/isključeno
 • Histogram Osvetljenost: da
  RGB: da
 • Upozorenje Da
 • Brisanje slike Jedna fotografija, izabran opseg, izabrane slike, fascikla, kartica
 • Zaštita od brisanja slike Zaštita jedne fotografije od brisanja, svih nađenih fotografija u fascikli ili na kartici (samo tokom pretrage slika)
 • Automatski tajmer 2 ili 10 s
 • Kategorije menija (1) Meni za snimanje
  (2) AF meni
  (3) Meni za reprodukciju
  (4) Mreža
  (5) Meni za podešavanje
  (6) Meni sa prilagođenim funkcijama
  (7) Moj meni
 • Jezici menija 29 jezika
  Engleski, nemački, francuski, holandski, danski, portugalski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, grčki, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, ukrajinski, turski, arapski, tajlandski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, korejski, vijetnamski, hindi, malajski, indonežanski i japanski
 • Nadogradnja firmvera Ažuriranja koja može da izvrši korisnik (fotoaparat, objektiv, spoljni Speedlite blic, BLE daljinski upravljač, adapter za objektiv, višefunkcionalni priključak za dodatnu opremu)

Interfejs

 • Računar Hi-Speed USB 2.0 konektor tipa C takođe se koristi za komunikaciju sa računarom / komunikaciju sa smartfonom / USB napajanje.
 • Wi-Fi Bežični LAN (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz), sa Bluetooth 4.2 podrškom Podržane funkcije – EOS Utility, SmartPhone, otpremanje na image.canon, bežično štampanje
 • Ostalo HDMI mikro izlaz (tip D, HDMI-CEC nije podržan)
  Ulaz za spoljni mikrofon (stereo mini priključak od 3,5 mm)
  Tip terminala RS-60E3 (terminal za daljinsko upravljanje)

Direktno štampanje

 • Canon štampači Kompaktni foto-štampači kompanije Canon i PIXMA štampači koji podržavaju tehnologiju PictBridge putem bežične LAN mreže
 • PictBridge Da (putem bežične LAN mreže)

Podržani operativni sistem

 • PC Windows 8.1 i Windows 10 (režim za tablet nije podržan)
 • Macintosh OS X v10.12, 10.13, 10.14, 10.15. OS 11

Softver

 • Obrada slike Digital Photo Professional 4.16.10 ili noviji
  Aplikacija za mobilne uređaje Digital Photo Professional Express (samo iOS)
 • Ostalo EOS Utility 3 (uključuje Remote Capture), Picture Style Editor, EOS Lens Registration Tool, aplikacija Canon Camera Connect (iOS / Android)

Izvor napajanja

 • Baterije Punjiva litijum jonska baterija LP-E17 (priložena)
 • Trajanje baterija Uz LCD približno 430 snimaka (pri 23 °C)
  Sa tražilom približno 260 snimaka (pri 23 °C)
 • Indikator napunjenosti baterije Indikator sa 4 nivoa
 • Ušteda energije Prigušivanje ekrana: 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 25 s / 30 s / Onemogući
  Isključen ekran: 5 s / 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Onemogući
  Automatsko isključivanje: 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Onemogući
  Isključivanje tražila: 1 min / 3 min / Onemogući
 • Napajanje i punjači za baterije Punjač za baterije LC-E17E (priložen), AC adapter AC-E6N i DC strujni adapter DR-E18, PD-E1 USB adapter za napajanje

Dodatna oprema

 • Uređaj za bežični prenos podataka Nijedno
 • Futrole/trake U kompletu je traka, Traka za ruku E2
 • Objektivi Svi RF i RF-S objektivi (EF i EF-S sa adapterima za montiranje)
 • Adapteri za objektiv Adapter za montiranje EF-EOS R, adapter sa prstenom za upravljanje EF-EOS R i adapter za ugradne filtere EF-EOS R
 • Blic Canon Speedlite (EL-1*, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX*, 580EX II*, 600EX*, 600EX-RT*, 600EX-II-RT*, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT*, Speedlite Transmitter ST-E3-RT V2*, Speedlite odašiljač ST- E10, Kabl za povezivanje spoljnog blica OC-E3*)

  *Mora da koristi adapter za višenamenski priključak AD-E1 kako bi se održala zaštita od vremenskih uslova
 • Daljinski upravljač/okidač Tip priključka RS-60E3 (priključak za daljinsko upravljanje), Daljinski upravljač sa tajmerom TC-80N326, Bežični daljinski upravljač BR-E1, Infracrveni daljinski upravljač RC-6, smartfon (pomoću aplikacije Canon Camera Connect)
 • Ostalo Poklopac za priključak za dodatne uređaje ER-SC2 (priložen), Adapter za višefunkcionalni priključak sa više funkcija AD-E1, Direkcioni stereo mikrofon za višefunkcionalni priključak DM-E1D, Adapter za višefunkcionalni priključak za povezivanje smartfona AD-P1 za Android, Stereo mikrofon DM-E1 / DM-E100, GPS prijemnik GP-E227, Stativ-rukohvat HG-100TBR, Kabl za povezivanje IFC-100U, Kabl za povezivanje IFC-400U, Zaštitna tkanina PC-E1 / E2,

Brand Canon
Karakteristike
Senzor slike:
Tip:Približno 22,3 × 14,9 mm (APS-C) CMOS
Efektivni pikseli:24,2 MP
Ukupan broj piksela:25,5 MP
Odnos:3:2
Filter niskih frekvencija:Ugrađen/fiksni
Čišćenje senzora:EOS integrisani sistem za čišćenje
Tip filtera boje:Filter primarnih boja
Stabilizacija slike sa pomeranjem senzora:Ne
Procesor slike:
Tip:DIGIC X
Dimenzije 122,5 x 87,8 x 83,4 mm
Težina Približno 382 g (429 g sa karticom i baterijom, u skladu sa smernicama CIPA)
Garancija 2 godine

Sa ovim proizvodom takođe kupuju