Payment options:

 Cash – upon the courier dispatch delivery to the specified delivery address
 Payment cards - online on our website
 Wire transfer to our bank account by invoice

Prices include VAT (PDV).

Izjava o konverziji valuta

Sva plaćanja biće izvršena u crnogorskoj valuti. Iznos za koji će Vaša kreditna kartica biti terećena dobija se konverzijom cijene u drugoj valuti u EUR prema važećoj kursnoj listi Centralne banke Crne Gore. Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos se preračunava u Vašu lokalnu valutu prema kursnoj listi kartičarskih zadruga. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Izjava o zaštiti prenosa ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.