Canon printeri su kod nas predstavljeni kao sledeća vrsta robe: ovo je kompaktan model za štampanje ne samo dokumentacije i tekstova različitog sadržaja, već i kvalitetnih slika kako sa fotografije tako i sa videokamera. Osnovna karakteristika ovog uređaja jeste Wi-Fi funkcija koja omogućava rad bez kabla i komplikovanih priključivanja na nosioce materijala koji se štampa. Pritom, moguće je štampanje na sjajnom i polusjajnom fotografskom papiru.

Printeri