Procesori

Intel procesori u Podgorici, Crna Gora

Intel procesori predstavljaju najnoviju tehnologiju koja obezbjeđuje maksimalnu snagu i produktivnost. Intel procesore će cijeniti i najzahtjevniji kupci. Kao vodeća kompanija mikroprocesora na tržištu, ona predlaže najsavršenija rješenja za obrađivanje velikog broja podataka, a takođe za rad sa resurskim programima. Internet prodavnica „Datika“ nudi Intel procesore za sve tipove računara.