Multifunkcionalni uređaj za štampanje dokumenata i fotografija. Xerox printeri stvoreni za štampanje u bilo kom formatu pomoću različitih boja. Kompanija specijalizovana za takvu opremu i, naravno, je najbolji proizvođač u svojoj oblasti. Printeri Xerox funkcioniše pomoću specijalnih mastila i sredstava za čišćenje za patrona, koji pomaže da se izdrži duže vrijeme rada uređaja.

XEROX

Printeri