Za veliki rad sa mrežom čvorova savršen proizvođač je svič HP. Uređaj je dizajniran da radi sa velikim brojem mreža. Ova opcija veza se često koristi za rad u kancelarijama koje zahtevaju ovu vrstu konekcije. HP svičevi rade koristeći mostove, a koriste se i Multiport mostovi. Ovaj uređaj ne samo da će uspostaviti udobnost rada već i povećati nivo bezbjednosti prenesenih podataka.

HP

Switch