Garancija u slučaju nesaobraznosti ili kvara proizvoda u garantnom roku:

Zagarantovana sva prava iz zakona o zaštiti potrošača. Zbog odsustva troškova za održavanje skupog maloprodajnog prostora i viška zaposlenih, možemo Vam ponuditi širok asortiman proizvoda po nižim cijenama od tradicionalnih radnji. U isto vrijeme pružamo kompletnu garanciju i servis, kao i isporuku robe od samih proizvođača ili od ovlašćenih distributera. 

DATIKA se bavi prodajom isključivo novih i orginalnih proizvoda koji dolaze u fabričkom pakovanju, sa fiskalnim računom i garancijom od 2 do 5 godine. Svi naši proizvodi imaju garanciju od strane proizvođača ili ovlašćenih distitributera za Crnu Goru. Svi proizvodi imaju ovlašćene servise u Podgorici. 

Nakon što se otkrije nesaobraznost ili kvar na proizvodu u garantnom roku, mi o našem trošku, uzimamo proizvod od potrošača, dostavljamo proizvod u ovlašćeni servis, koji se nalazi u Podgorici, za provjeru proizvoda. Servis vidi da li može opravku izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju nemogućnosti popravke proizvoda možemo zamijeniti istim novim proizvodom, ili drugim proizvodom po želji kupca, koji mi ponovo dostavljamo na adresu potrošača. U slučaju nemogućnosti zamjene vraćamo novac potrošaču u iznosu proizvoda. 

Nesaobraznost proizvoda: Član 46 Zakona o zaštiti potrošača: (1) Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahtijeva od trgovca da se nesaobraznost otkloni bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa. (2) Potrošač prvenstveno ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom, osim ako je izabrani zahtjev nemoguć ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca.(3) Nesrazmjerno opterećenje iz stava 2 ovog člana postoji ako izabrani zahtjev, u odnosu na alternativni zahtjev, stvara pretjerane troškove za trgovca, uzimajući u obzir: 1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru; 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju; 3) da li se alternativni zahtjev može ostvariti bez značajnijih neugodnosti za potrošača. (4) Trgovac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio. (5) Ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u roku iz stava 4 ovog člana ili ako opravka ili zamjena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za potrošača, potrošač ima pravo da zahtijeva umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa. (6) Troškove neophodne da se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala, preuzimanja, i isporuke) plaća trgovac. (7) Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. (8) Prava iz stava 1 ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahtijeva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Povrat ispravnog proizvoda u roku od 14 dana: 

Saglasno Članu 74 Zakona o zaštiti potrošača: Potrošač (u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti) ima pravo da bez navođenja razloga, jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu sa DATIKA d.o.o. u roku od 14 dana od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. U slučaju raskida ugovora, svaka ugovorna strana je dužna da vrati drugoj ono što je primila na osnovu ugovora. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 

Proizvod koji se vraća mora biti u istom stanju kao i kada je nabavljen (u originalnom neoštećenom fabričkom pakovanju, neoštećena zaštitna folija i pečat proizvođača, neoštećeno pakovanje za svaki dio proizvoda i kompletnost proizvoda od proizvođača) i mora sadržati svu dokumentaciju uz proizvodom (uputstvo za upotrebu, uputstvo za montažu, garantni list, itd). Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i bez bilo kakvih tragova korišćenja. Potrošač nas pismeno obaveštava u roku od 14 dana da vraća proizvod. Troškove transporta pri vraćanju ispravnog proizvoda snosi potrošač. U slučaju umanjenja vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom potrošačem, DATIKA d.o.o. utvrđuje uslove povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje proizvoda i originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

NEOŠTEĆENA AMBALAŽA, bez bilo kakvih tragova korišćenja - 0%

OŠTEĆENA AMBALAŽA, bez bilo kakvih tragova korišćenja - 10%

OŠTEĆENA AMBALAŽA, ima tragovi korišćenja - 20%

BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE - 30%

OVLAŠĆENI SERVISERI:

"COMTRADE DISTRIBUTION"
Podgorica; Adresa: Ul. Vojislavljevića br. 70, Podgorica; Br. telefona: 020/212-342
"ELEKTRONIKA KOMERC" Bijelo Polje; Adresa: Ul. Slobode br. 17, Bijelo Polje; Br. telefona: 050/431-236, 069/324-812
"EURO TEHNIKA MN" d.o.o. Podgorica; Adresa: Josipa Broza Tita bb, Podgorica; Br. telefona: 020/261-805
"FG PROMET" d.o.o. Podgorica; Adresa: Ul. Dalmatinska br. 54, Podgorica; Br. telefona: 020/219-130, 069/337-829
"FRIGO ELEKTRO VUJOVIĆ" Podgorica; Adresa: Ul. Skoja br. 9, Podgorica; Br. telefona: 020/268-890, call centar 19988
"ITS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE" Podgorica; Adresa: Josipa Broza Tita (zgrada Normala) pp10, Podgorica;
Br. telefona: 020/512-596, 020/656-983, 067/303-403
"KIM-TEC CG" d.o.o. Podgorica; Adresa: Ćemovsko polje bb, Podgorica; Br. telefona: 020/608-251
"KLIMA M" d.o.o. Podgorica; Adresa: Ul. Miladina Popovića 155, Podgorica; Br. telefona: 078/101-606, 067/261-535
"MONTE PLAM" Podgorica; Adresa: Zagorič bb, Podgorica; Br. telefona: 020/270-302
"MONTENEGRO ROAMING" d.o.o. Nikšić; Adresa: Trg Slobode br.75, Podgorica; Br. telefona: 020/664-292, 069/353-289
"NEPO SYSTEM" d.o.o. Podgorica; Adresa: II Crnogorskih Bataljona 2/1, Podgorica; Br. telefona: 069/330-026
"PIN MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica; Adresa: Vranići bb, Podgorica; Br. telefona: 078/103-139
"SPEKTRA" d.o.o. Podgorica; Adresa: Dahna bb, Podgorica; Br. telefona: 067/507-276
"TV CENTAR ĐEČEVIĆ" Podgorica; Adresa: Bulevar Save Kovačevića br. 151, Podgorica; Br. telefona: 020/620-980, 069/333-633
"TEHNO LUX" d.o.o. Podgorica; Adresa: Bulevar Pera Ćetkovića br. 36, Podgorica; Br. telefona: 020/656-411


Obrazac: