Imamo širok spektar ponude HP printeri. Većina njih imaju sposobnost laserskog štampanja u boji, zahvaljujući čemu slika ispada čitka i upečatljiva. Ovakve uređaje će cijeniti učenici i studenti.

Štampači MFU ovog proizvođača će više odgovarati kancelariji gdje se štampa mnogo i brzo. Skoro svi modeli ovog uređaja imaju ugrađenu funkciju dupleks koja omogućava štampanje sa dvije strane.

Printeri